Konsult

Utbildning

Lärosäte

År

Certifierad för IPU profilanalys

Institutet för personlig utveckling IPU

2011

Organisations- Grupprocessutbildning

Seán Gaffney

2008-10

Organisationskonsultutbildning

Gestaltakademien, Skandinavien

2002-04

Fritidsledarutbildning

Valla Folkhögskola

1975-77

Pedagogik 20p Sociologi 40p

Linköpings Universitet

1972-74

Kreativ kommunikationskonsult

Att som konsult i företagsvärlden kunna använda teaterns verktyg i utveckling av grupper och individer är både viktigt och givande!

 

Att få vara med i en process där deltagarna får möjlighet att upptäcka nya saker om sig själva är både spännande och tillfredsställande.

 

I företaget Rollmakarna arbetar jag med beteendestilar, konflikthantering, feedback och teamutveckling. Ibland ensam men oftast tillsammans med andra konsulter.

 

Under många år arbetade min teatergrupp med Improvisationsteater för ungdomar och personal på §12-hem och fängelser.

 

Jag har även arbetat med Trafikverket, Roche, Sveriges Ingenjörer, Vattenfall, Mälardalens Högskola, SL mfl.

© Copyright

Fotografier, texter, filer och dylikt får under inga omständigheter

laddas ner eller spridas utan skriftligt godkännande.